Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2021

Mając na uwadze obowiązek publikacji przez jednostki organizacyjne JST rocznych sprawozdań finansowych informujemy, że sprawozdania finansowe za 2021 rok dotyczące Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu zostały opublikowane na stronie BIP CUW pod adresem:

http://bip.cuwkk.pl/522/518/sprawozdania-finansowe-2021.html

Menu przedmiotowe -> Budżet i majątek jednostki -> Budżet 2021 -> Sprawozdania finansowe 2021

składające się z:

 1. bilansu,
 2. rachunku zysków i strat,
 3. zestawienia zmian w funduszu,
 4. informacji dodatkowej.
Wersja XML