Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022 rok

Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2022 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia w sprawie
1. 1/2022 Wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 

Wersja XML