Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

postępowanie 2022 r.

Katalog Postępowania do 130 tys. złotych - postępowania 2022 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowane w 2022 roku.

L.p. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
2. Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. - II POSTĘPOWANIE 05.01.2022 r. Postępowanie unieważniono
1. Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. - II POSTĘPOWANIE 05.01.2022 r. Postępowanie unieważniono

 

Wersja XML