Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r.

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r.

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

PDFzapytanie-ofertowe-chemia_2022.pdf
PDFistotne-postanowienia-umowy_2022.pdf
 

Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz ofertowy_2022.docx
  2. Załącznik nr 1 (specyfikacja dostaw) - ODSZałacznik nr 1_CHEMIA_2022.ods

Dyrektor Domu Dziecka informuje o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFinrormacja o wyborze_chemia.pdf
 

Wersja XML