Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień

W 2021 roku w Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przewiduje się prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień w oparciu o art. 41 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)., zgodnie z Planem Postępowań na 2021 rok.

PDF1_ 20-10-2021PLAN POSTĘPOWAŃ_nr_2021_BZP 00238702_01_P.pdf
 

 

 

Wersja XML