Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

PDFzapytanie-ofertowe-mięso-wedliny_2021- II POSTEPOWANIE.pdf
PDFistotne-postanowienia-umowy.pdf


Informujemy, iż Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższe dokumenty:

  1. Formularz oferty  - DOCXFormularz ofertowy.docx
  2. Załącznik nr 1 (specyfikacja dostaw) - ODSZałącznik nr1- MIESO I WYROBY MIĘSNE_2.ods
  3. Wykaz kontrahentów wraz z oświadczeniem potwierdzającym wykonywanie przez Wykonawcę, w latach 2015÷2020, dostawy dla jednostek oświatowych lub dla jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej bądź jednostek opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor Domu Dziecka informuje o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFinformacja o wyborze_mięso i wędliny.pdf
 

Wersja XML