Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 rok

Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2021 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia w sprawie
1. 1/2021 Wprowadzenia regulaminu postępowania z depozytem pieniężnym
2. 2/2021 Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w DD
3. 3/2021 Powołania komisji do oceny postepowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę żywności na potrzeby DD
4. 4/2021 Dokonania oceny przydatności składników majątku ruchomego
5. 5/2021 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego DD
6. 6/2021 Dokonanie oceny przydatności składników majątku ruchomego
7. 7/2021 Ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
8. 8/2021 Wprowadzenia nowych wzorów dokumentacji wychowanków DD
9.    
10.    
Wersja XML