Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania 2021 rok

Katalog Postępowania do 130 tys. złotych - postępowania 2021 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowane w 2021 roku.

L.p. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
15. Sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. 16.12.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
14. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. 13.12.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
13. Sukcesywna dostawa artykułów różnych w tym suchych (sypkich) i olejów na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. 13.12.2021 r. Postępowanie unieważniono
12. Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. 13.12.2021 r. Postępowanie unieważniono
11. Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. 13.12.2021 r. Postępowanie unieważniono
10. Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r. 13.12.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
9. Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu w 2022 r 13.12.2021 r.     Dokonano wyboru wykonawcy
8. Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE
19.03.2021 r.  Dokonano wyboru wykonawcy
7. Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE
19.03.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
6. Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
5. Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
4. Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
3. Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
2. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
1. Sukcesywna dostawa artykułów różnych w tym suchych (sypkich) i olejów na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
Wersja XML