Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania 2021 rok

Katalog Postępowania do 130 tys. złotych - postępowania 2021 rok obejmuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nieobjęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych realizowane w 2021 roku.

L.p. Nazwa postępowania Data ogłoszenia Uwagi
1. Sukcesywna dostawa artykułów różnych w tym suchych (sypkich) i olejów na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
2. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
3. Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
4. Sukcesywna dostawa nabiału na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
5. Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Postępowanie unieważniono
6. Sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu
09.02.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
7. Sukcesywna dostawa mrożonek na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE
19.03.2021 r. Dokonano wyboru wykonawcy
8. Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mięsnych na potrzeby Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu- II POSTĘPOWANIE
19.03.2021 r.           Dokonano wyboru wykonawcy
Wersja XML