Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu

Zapytanie ofertowe - Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8

Dyrektor Domu Dziecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -   Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej 8

PDFZapytanie ofertowe_wykonania oświetlenia awaryjnego.pdf

PDFIstotne Postanowienia Umowy_wykonania oświetlenia awaryjnego.pdf

 

Dokumentacja projektowa:

PDFopis PW.pdf
PDFOST Dom Dziecka.pdf
PDFoświetlenie awaryjne 1 PIĘTRO.pdf
PDFoświetlenie awaryjne PARTER.pdf
PDFoświetlenie awaryjne PIWNICA.pdf
PDFoświetlenie awaryjne PODDASZE.pdf
PDFprzedmiar robót oprawy awaryjne.pdf
PDFSST 03 Dom Dziecka.pdf
PDFSST 01 Dom Dziecka.pdf
PDFSST 02 Dom Dziecka.pdf

 

Informujemy, iż wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu obowiązkowo powinien dołączyć poniższy dokument:

  1. Formularz oferty  DOCformularz-oferty_wykonania oswietlenia awaryjnego.doc

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor Domu Dziecka informuje o zakończeniu postępowania w dniu 03.06.2020 r. i wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFinformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

 

 

Wersja XML