Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020 rok

Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzonych w 2020 roku.

Lp. Numer zarządzenia Nazwa zarządzenia
1. 1/2020 Wdrożenie Polityki Ochrony Danych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji
2. 2/2020 Wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
3. 3/2020 Podejmowanie działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
4. 4/2020 Podejmowania działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
w sytuacji doprowadzenia przez Policję lub dobrowolnego powrotu wychowanka z samowolnego oddalenia.
5. 5/2020 Wprowadzenie Regulaminu pracy w DD
6. 6/2020 Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości.
7. 7/2020 Wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DD
8. 8/2020 Przyjęcie procedury wydawanie leków wychowankom DD
9. 9/2020 Powołanie stałej komisji do oceny postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
10. 10/2020 Zmiany zarządzenia nr 3/2020, oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w związku z sytuacją epidemiczną 
11. 11/2020 Wprowadzenie procedur urlopowania wychowanków DD
12. 12/2020 Przyjęcie procedur współpracy z wolontariuszami i osobami wspierającymi DD
Wersja XML