Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka został zatwierdzony Uchwałą nr 109/458/2021 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2021 roku i przyjęty Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 kwietnia 2021 roku.

PDFRegulamin Organizacyjny.pdf
 

Schemat organizacyjny Domu Dziecka

PDFSCHEMAT ORGANIZACYJNY.pdf
 

Wersja XML